izmir lokmaÇeyrek asırdan beri faaliyet yürüten firmamız leziz ve sağlıklı tatlılarını halka uygun fiyatlarla dağıtmaktadır. İzmir lokma fiyatı en uygun firmalardan birisi olmak pek çok fedakârlığı beraberinde getirmek demektir. Kaliteli bir lokmanın belli bir üretim maliyeti bulunmaktadır. Her şeyden önce kaliteli bir malzeme kullanıldığı için fiyatı ona göre olacaktır. Kaliteli un, şeker ve yağ kullanmak lokmada bariz farklılıklar oluşturmaktadır. Çünkü ana malzemeler bunlardır ve bunlardan birisinin kalitesi farklı olduğunda tatlının tadı tamamen değişmektedir.

Lokma dökümünde birinci sınıf malzeme kullanmanın tek başına kaliteli bir lokma oluşturmak için yetmeyeceğini söylemiştik. Ayrıca neyi nasıl yapacağını bilen bir usta da çok önemlidir. Usta hangi malzemeyi ne kadar karıştıracağını ne kadarlık bir süre kullanacağını çok iyi hesaplaması gerekmektedir. Deneyimli ve yetişmiş eleman bulmak bu sektörde oldukça zordur. İzmir lokma fiyatı belirlenirken bütün bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Firmamız İzmir içinde istenilen her yere hangi zaman diliminde olursa olsun önceden belirlenmesi şartı ile hizmet vermektedir. İzmir lokma fiyatı açısından şehir içindeki mesafeler çok fazla bir farklılık göstermemektedir. Fakat şehir dışına çıkıldığında gidilen mesafeye bağlı olarak fiyat değişkenliği göstermektedir.

Pek çok müşterimiz lokma dağıtım anında kendileri de dağıtıma katkıda bulunmak istemektedirler. Bu tamamen müşterilerimizin kendi tercihleri olup bizim fiyatımız ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. İzmir lokma fiyatı tatlının yapımından dağıtılmasına ve etrafın temizliğine kadar olan bütün süreç bize ait olmaktadır.

Uygun İzmir Lokma Fiyatı

Lokma tatlısının dağıtılış amacı da fiyatı belirleyen bir etken değildir. İster bir iş yeri açılışı olsun isterse bir sünnet töreni bizim açımızdan hiçbir farklılık yaratmamaktadır. Bizim için sadece personelin duruşu ve ifadesinde bir takım değişiklikler oluşturmaktadır. Örneğin bir nişanda herkes güler yüzlü yaklaşmak buna karşın bir ölü anmasında ciddi bir ifade takınmak gibi.

İzmir lokma fiyatı belirlenirken kuşkusuz ki en önemli unsur dağıtılacak tatlının miktarı ve ya kişi sayısıdır. Takdir edersiniz ki dağıtılacak kişi sayısı arttıkça kullanılacak un, şeker ve yağda artmakta bu da girdi maliyetinin dolayısı ile satı fiyatının da artması demektir. Önemli olan kaliteli malzemelerle leziz bir lokma yaparken aynı zamanda ekonomik fiyatların olmasıdır. Yoksa kalitesiz malzeme ile ucuz lokma yapmak herkes tarafından rahatlıkla yapılacak bir işlemdir.

300 kişilik İzmir lokma fiyatı: 800 TL

400 kişilik İzmir lokma fiyatı 900 TL

500 kişilik İzmir lokma fiyatı 1000 TL

1000 kişilik lokma fiyatı için lütfen iletişime geçiniz.

Lokma Fiyatını Belirleyen Unsurlar

İzmir lokma fiyatıLokma fiyatı her şeyde olduğu gibi kullanılan malzemenin ve işçiliğin maliyeti ile belirlenmektedir. Elbette yakıt, elektrik, personel giderleri gibi yan giderler de eklenerek bir fiyat ortaya çıkmaktadır. Birde reklam giderlerini eklerseniz lokma firmasına kalan paranın oldukça az olduğunu görürsünüz. Bağımsız satış organizasyonlarının sağlayabileceği esneklik belki bir avantaj sağlayabilir. Bugünlerde “Pazar dilimlenmesi” üzerine; ürünlerinde bir farklılık geliştirerek diğer ürünler karşısında bir avantaj sağlayabilecekleri tanımlanabilir dilimler bulmak için pazar araştırması yapanlar var. Bu belki var olan maliyetlerden bir kaçış amacı gütmektedir.

Lokma fiyatını temelde kaç kişilik lokma dökülecek ise ona göre belirlenmektedir. Saray lokma, halka lokma ya da diğer çeşitlerin olması fiyat üzerine bir etki yapmamaktadır. Burada ufak bir ayrıntıya değinelim. Genelde lokma firmaları yerel örgütlenmelerden oluşmaktadır. Dolayısı ile kendisinden daha uzak olan bir yerde hizmet istendiğinde yakıt maliyeti var olan karlılığı da alıp götürmektedir. Bu yüzden İzmir şehir merkezinden uzaklaştıkça lokma fiyatları farklılık göstermektedir.

Pazarlama Stratejisi

Belli bir üreticinin bütünsel pazarlama programını değerlendirmekte olduğunu düşünelim. Bu değerlendirme süreci içinde programın, her biri çok farklı nitelikler taşıyan dört değişik pazarın dilimlerine uzandığını görsün. Eğer bu şirket doğrudan satış gücüne sahip olsaydı, her satış elemanının bu dört pazarın tümünde uzmanlaşması gerekecekti. Fakat bağımsız temsilciler doğaları gereği pazar dilimlerinde uzmanlaşır. Yani bir çalışma İzmir lokma üzerine, bir çalışma pilav dağıtımı üzerine ve diğer ürünler üzerine ayrı bir çalışmadan bahsediyoruz. Böylece bu şirket, her biri belli bir dilimde uzman olan dört ayrı bağımsız satış organizasyonu kullanabilir. Böylece kurulu ve çalışmaya hazır güçlü bir satış örgütlenmesine tek hamlede kavuşabilir. Demek ki, bağımsız temsilciler dilimlenme çevresinde kurulmuş bir pazarlama stratejisini uygulamak için mükemmel araçlardır.

Bağımsız temsilcilerin bu güçleri küçük şirketlerle sınırlı da değildir. Birçok büyük şirket, kendi doğrudan satış güçlerine ek olarak bağımsız temsilciler kullanmayı ciddi olarak düşünmemiş olduğu için, ikincil pazarlarda başarı olanaklarını kaçırmaktadır. Uzmanlaşmış kanallar yoluyla satıştan sağlayacakları ekstra artışı fark etmemekte ya da fark etseler bile, bunu başarılı bir şekilde nasıl yapacaklarını bilmemektedirler.

Lokma Satışında Fiyatın Etkisi

Lokma satışı İzmir’de bildiğiniz gibi farklı bir pazarlama sistemi ile yapılmaktadır. Daha doğrusu son tüketiciye doğrudan bir satış söz konusu değildir. Geçmişten gelen bir gelenekle harmanlanmış bir şekilde sadece hayır sahibine toptan bir satış söz konusudur. Dolayısı ile klasik pazarlama ve satış teknikleri bu sektörde yetersiz kalmaktadır. Burada önemli olan lokmanın kalitesi, sağlıklı ve temiz olmasıdır. Yapılan işin ise seri, düzenli ve zamanında bitirilmesi önem arz etmektedir.

Burada doğrudan satış güçlerinin tamamlayıcısı olan ya da onların yerini alan bağımsız satış organizasyonları aracılığıyla verimliliği yüksek satış kanallarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için benzersiz bir sistemsel yaklaşım gerçekleşmektedir. Sadece bir hayır sahibinin böylesi bir etki yapması sizce de çok şaşırtıcı değil midir? Birçok şirket hedef pazarlarında uzmanlaşmış, becerikli ve hareketli satış elemanları ile bütün hedef pazarları yoğun bir şekilde kapsamanın ve bunu rasyonel bir maliyet çerçevesi içinde yapmanın peşinde koşmaktadırlar. Oysa bir tane hayır sahibi bütün bu pazarlamacıların yerine geçmekte ve siz bu kişiye bir ücret dahi ödememektesiniz. Bunun karşılığı olarak yapmanız gereken sadece güzel bir İzmir lokma dökümü yapmaktır.

İzmir lokma fiyatı